Đại lý phân phối Nemicon | Bộ mã hóa Nemicon

Hoàng Phú Quý là nhà cung cấp Bộ mã hóa Nemicon tại Việt Nam. Liên hệ Ms.Châu 0932600412 để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm NEMICON

Đại lý phân phối Nemicon | Bộ mã hóa Nemicon

  • Mã SP:HES-25-2MHT
  • Giá bán:Liên hệ

HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD chuyên  cung cấp Bộ mã hóa Nemicon - Đại lý Nemicon 

Encoder-nemicon-viet-na

 

*Giới thiệu về NEMICON:

Tên công ty Nemicon Corporation
Thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 1969
Vốn 230 triệu Yên Nhật , Năm 2000 Đổi tên thành Nidec Nemicon Corporation

Chúng tôi Nemicon luôn phát triển giải pháp độc đáo về bộ mã hóa vòng quay và cảm biến với tiêu chuẩn thế giới về chất lượng, độ chính xác và hiệu suất.

Encoder-nemicon

* Ứng dụng chính – Bộ mã hóa NEMICON :

>>Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp cho khách hàng và xã hội công nghiệp nhờ công nghệ cao mà chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi. Chúng tôi luôn đưa ra giải pháp tốt nhất cho nhu cầu thị trường.
Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để trở thành một công ty tốt, biến chiến lược toàn cầu đóng góp vào xã hội kinh doanh thế giới trở thành hiện thực.
Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi tiếp tục là nhà cung cấp giải pháp mã hóa tốt cho khách hàng.

 

Bo-ma-hoa-Nemicon

Bộ mã hóa Nemicon

 

Bộ mã hóa vòng quay Nemicon

*Model sản phẩm Nemicon :

AEW2-8-GC-H6-050-00E   OVW2-036-2MHT-050-00E   OSS-036-2HC-24-050-00E
  ASC-SP10-GC-H8-200-00E   OVW2-04-2MHC-050-00E   OSS-05-2HC-24-050-00E
  ASS-1024-GC-24-100-00E   OVW2-04-2MHT-050-00E   OVM-01-2Z1
  ASS-1024GC-L-100-00E   OVW2-05-2MHC-050-00E   OVW2-006-2MHC-050-00E
  HES-01-2MHC-800-050-00E   OVW2-05-2MHT-050-00E   OVW2-01-2M-050-00E
  HES-01-2MHT-800-050-00E   OVW2-06-2MD-050-00E   OVW2-01-2MD-050-00E
  HES-0256-2MD-800-050-00E   OVW2-06-2MHC-050-00E   OVW2-01-2MHC-050-00E
  HES-0256-2MHT-800-050-00E   OVW2-06-2MHC-A-100-00E   OVW2-01-2MHT-050-00E
  HES-036-2MHC-800-050-00E   OVW2-06-2MHT-050-00E   OVW2-02-2MD-050-00E
  HES-036-2MHT-800-050-00E   OVW2-08-2MHC-050-00E   OVW2-02-2MHC-050-00E
  HES-05-2MD-800-050-00E   OVW2-1024-2MD-050-00E   OVW2-02-2MHT-050-00E
  HES-06-2MD-800-050-00E   OVW2-1024-2MHC-050-00E   OVW2-0256-2MC-050-00E
  HES-06-2MD-800-300-00E   OVW2-1024-2MHT-050-00E   OVW2-036-2MHC-050-00E
  HES-06-2MHC-800-050-00E   OVW2-10-2MD-050-00E   UFO-01-2Z9-52E
  HES-06-2MHT-800-050-00E   OVW2-10-2MHC-050-00E   UFO-M2-0025-2H-B00E
  HES-1024-2MD-600-050-00E   OVW2-10-2MHT-050-00E   UFO-M2-01-2D-B00E
  HES-1024-2MD-800-050-00E   OVW2-12-2MD-050-00E   UFO-M2-01-2Z1-B00E
  HES-1024-2MHC-800-050-00E   OVW2-12-2MHC-050-00E   35T-25-5MD-78-050
  HES-1024-2MHT-800-050-00E   OVW2-15-2MHC-050-00E   35H-25-5MD-88-017
  HES-1024-2MHT-800-100-00E   OVW2-15-2MHT-050-00E   35H-25-5MD-88-050
  HES-10-2M-800-030-19E   OVW2-18-2MHC-050-00E   35H-25-5MD-88-060
  HES-10-2MD-800-050-00E   OVW2-18-2MHC-300-00E   35H-25-5MD-88-110
  HES-10-2MD-800-300-00E   OVW2-20-2M-200-00E   35T-25-5MD-98-050
  HES-10-2MD-800-500-00E   OVW2-20-2MD-050-00E   35T-25-5MD-98-060
  HES-10-2MHC-800-050-00E   OVW2-20-2MD-500-00E   35T-25-5MD-98-110C
  HES-20-2MD-800-050-00E   OVW2-20-2MHC-050-00E   35T-25-5MD-910-050
  HES-20-2MHC-800-050-00E   OVW2-20-2MHT-050-00E   35H-25-5ME-88-050
  HES-2048-2MD-800-050-00E   OVW2-20-2MHT-200-00E   35T-25-5ME-98-050-11
  HES-25-2MD-800-050-00E   OVW2-2048-2MD-050-00E   48T-25-5MD-98-6015-03
  HES-25-2MHC-800-050-00E   OVW2-2048-2MHT-050-00E   48T-25-5MD-98-6060-03
  HES-25-2MHT-800-050-00E   OVW2-25-2MD-050-00E   48T-25-5MD-98-6070-03
  HP-L01-2D-PL0-300-C00E   OVW2-25-2MD-300-00E   NOC3-SP5000-2MT-8-200-00E
  HP-L01-2D-PL0-500-38C   OVW2-25-2MHC-050-00E   NOC-S1000-2HC-8-200-00
  HP-L01-2D-PL0-500-C00E   OVW2-25-2MHC-200-00E   NOC-S5000-2MD-8-050-00E
  HP-L01-2D-PL1-300-C00E   OVW2-25-2MHT-050-00E   NOC-S5000-2MHC-8-050-00E
  HP-L01-2D-PL3-500-38   OVW2-36-2MD-050-00E   NOC-S5000-2MHT-8-050-00E
  HP-L01-2D-PL3-500-38C   OVW2-36-2MHC-050-00E   NOC-S500-2HC-8-200-35
  HP-L01-2D-PL3-500-C00E   OVW2-36-2MHC-300-00E   NOC-SP10000-2MD-8-500-00E
  HP-L01-2Z1-PL0-300-C00E   OVW2-36-2MHT-050-00E   NOC-SP5000-2MHT-8-050-00E
  HP-L01-2Z1-PL1-300-C00E   PA1010-2   NOE-50-2MHC-A-150-00E
  HP-L01-2Z1-PL3-500-38   QEJP-9342-W21C   NOE-54-2MD-A-150-00E
  HP-M0025-2H-PL0-300-C00E   QEJP-9343-W21C   OEK-10-2-1000-00E
  HP-M01-2D-PL0-200-B00E   QEJP-9645-W21C   OEK-200-2HC-800-00E
  HP-M01-2D-PL0-300-C00E   SBH-1024-2MD-30-050-10   OME-100-2MCA-105-015-00E
  HP-M01-2Z1-PL0-200-BOOE   SBH-1024-2MD-30-050-13   OME-500-2MCA-205-015-00E
  HP-M01-2Z1-PL0-300-C00E   SBH2-1024-2T-30-050-15   OSS-01-2HC-24-050-00E
  HP-V0025-2H-PL0-300-00E   SBH2-1024-2T-30-050-16   OSS-02-2HC-24-050-00E
  HP-V0025-2H-PL0-300-C00E   SBH-8192-5MD-20-015-C16A   OSS-03-2HC-24-050-00E
  HP-V0025-2H-PL1-300-00E   SBI-0512-2C-500-00   NOC3-SP2000-2MD-8-200-00E
  NE-1024-2MD NE-2048-2MD   UFO-0025-2H   NOC3-SP5000-2MC-8-200-00E
  NE2-1024-2MD NE-4096-2MD   UFO-01-2D    NOC3-SP5000-2MD-8-200-00E
  NOC3-SP1000-2MT-8-200-00E   UFO-01-2D-99   UFO-01-2Z1-99

 

 
HES-036-2MHC OVW2-003-2MC SBH2-1024-2T OVW2-02-2MC
HES 1024.2MHT.24vdc OVW2-005-2MC NE-2048-2MD OVW2-03-2MC
HES-1024-2MHT , 60mA OVW2-006-2MC SBH-100-D 30-000-55 OVW2-04-2MC
OVW2-06-2MHC OVW2-0125-2MC OVW2-06-2MHC OVW2-05-2MC
OVW2-25-2MHC OVW2-025-2MC UF0-MZ-01-2Z923E OVW2-06-2MC
OEK-50-2 OVW2-0256-2MC OVW2-036-2MHC OVW2-08-2MC
OEW2-1024-2MD OVW2-036-2MC 0EW2-20-2MD OVW2-09-2MC
OEK-100-2 OVW2-0512-2MC NOC-S360-2MWT-8-050-00 OVW2-10-2MC
OSS-025-2HC OVW2-01-2MC HES-006-2MHC OVW2-1024-2MC
OVW2-12-2MC HES-006-2MD OVW2-18-2MC HES-01-2MD
OVW2-15-2MC HES-01-2MHC OVW2-20-2MC HES-02-2MHC
OVW2-2048-2MC HES-02-2MD OVW2-15-2MHCP HES-25-2MD
OVW2-25-2MC HES-03-2MHC OVW2-18-2MHCP HES-36-2MHC
OVW2-36-2MC HES-03-2MD OVW2-20-2MHCP HES-36-2MD
OVW2-003-2MD HES-036-2MHC OVW2-2048-2MHCP HES-006-2MHT
OVW2-18-2MD HES-036-2MD OVW2-25-2MHCP HES-36-2MHT
OVW2-20-2MD HES-04-2MHC OVW2-36-2MHCP HES-25-2MHT
OVW2-2048-2MD HES-04-2MD OVW2-003-2MHT HES-2048-2MHT
OVW2-25-2MD HES-05-2MHC OVW2-005-2MHT HES-20-2MHT
OVW2-36-2MD HES-05-2MD OVW2-006-2MHT HES-01-2MHT
OVW2-003-2MHCP HES-0512-2MHC OVW2-0125-2MHT HES-02-2MHT
OVW2-005-2MHCP HES-0512-2MD OVW2-025-2MHT HES-03-2MHT
OVW2-006-2MHCP HES-06-2MHC OVW2-0256-2MHT HES-036-2MHT
OVW2-0125-2MHCP HES-06-2MD OVW2-036-2MHT HES-04-2MHT
OVW2-025-2MHCP HES-08-2MHC OVW2-0512-2MHT HES-05-2MHT
OVW2-0256-2MHCP HES-08-2MD OVW2-01-2MHT HES-0512-2MHT
OVW2-036-2MHCP HES-09-2MHC OVW2-02-2MHT HES-06-2MHT
OVW2-0512-2MHCP HES-09-2MD OVW2-03-2MHT HES-08-2MHT
OVW2-01-2MHCP HES-10-2MHC OVW2-04-2MHT HES-18-2MHT
Bộ mã hóa Nemicon Thời gian bảo hành : 12 tháng lỗi do nhà sản xuất .
018F6701 LGW 10 A2 CPE18-M1H-3GL-1/4 SA-8B-V-C1-220VAC
032U7115 LJ12A3-4-Z/BY CPMH SC50x350
0412-1.0I-14-OP LK-60-1 CPS11D-7AA2G SC50x500
0414-5.0I-14-OP LM8SUU - SA CPTK SC-80X400
0500 R010 BN4HC LM8UU - SA CS50930 SC80X900
067N2013 LME22.331C2 CS80054 SCB945600
0891203 LPJ-150SP 150A CSK0114C SC-N2
0912-1.0I LPXD CT10.241 SFE7-TN54
0912-1.0I-20-O-A LRS-350-12 CV 1.5mm2, màu đen SJ5-N
0912-2.5I-20-0 LSSR 25B-S12 CV 1.5mm2, màu trắng SK0002
10/017.000.2 LSV25A30-30-20 CV1500-3SZ SK0003
100FE LTF12IC2LDQ CY1S25-450BZ SK0011
104-8011-1 LU-904MDJ3J1J1 D-143 SK0012
105500 LW6-2 D206BV25/3/201 SK0013
109S054 LWG-0225 D9D9-45-075-292-005/1600N SK00230025
143-A30-B LWH-0300 DBS36E-S3EK01000 SK00980020
15015000 LWH-0360 DBS50E-SKAJ02048 SK0172
1580.HAN M110V Đèn báo 220VAC, màu đỏ SK0187
16/9110.00010 M12-4A-5M DFA200AA160 SK0412-1.0I-14-OP
1624 1040 04 M205 V DF-G2-PS-2M SK0414-1.0I-14-OP
1753210100 M230V DGC-25-1000-G-PPV-A SK0912
1781VA M330V DH48S-2Z SK3325107
1781VAW M430V Dien Giai SK4016
1800110150 M-5TK20N-CTV DILEM-10 SK4041
1800110175 M8-3A DILEM-10-G SK4059
1804120700 MAC20X50SU DILM80 XTCE080F SK4069
1840110400 MAFR401-10A DN000UB69V160V SK4090
1B70-7 MARU25X100S DN000UB69V250V SK4158
1MBI400N-120 MB32X100 DNC-32-100-PPV-A-S2 SK4159
1SVR730010R0200 MBC-V-P-A-10-LM DNC-32-180-PPV-A-S2 SK4160
20/017.000.2 MBDDT2210 DOS-1205-W SKD-12MS
2320306 MBL20X50CA DP155SR61-W SL-G440-COM-ER-0800-03
2636047 MC104-L00 + MC104-D00 DR5-34Z SM-2C-10F/BTAT235
2866776 MC-12IS33 DS245SR61-W SM-2C-45R/QCAU
2966171 - PLC-RSC-24DC/2 MD-2545 DS255EE61 SM3D2-G
2966171 - PLC-RSC-24DC/21 MDD-10N-4M DS255SR61 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
2966618 - OPT-24DC/48DC/1 MDV DS255SR61-W SMP 8500 MG J
3/100.312 MDX12X100-SD2 DS257SS63-W SMP20
30170-51E MDX12X50-SD2 DS43601SC8-W SMP50
3115RL-05W-B60 MEW15-D15B DSBC-63-50-PPVA-N3 SMR 6306 TS J
3-1160-NI/3 M-FAST SFP-MM/LC DSN-20-80-P SMR 8500 MG J
32441 MFH-3-1/2-S DVP32ES200RC SMR 8520 MG J
330180-51-00 MFH-5/2-D-1-C E106BV64///201 SMT 6001 TS J
3302100  MGN15C E2B-S08KN04-WP-C1 SMT 8000 MG J
RE-15-1-A85
RE22R2MYMR
REC-17251 B24
REX-C400FK07-M*AN
RF/E-10
RF-E-10
RI41-O/3000ER.11KB
RM6F5-4005B3
RMT25X450SA
RMT40X405SA
RS20-0800M2M2SDAP
RS30-0802O6O6SDAP
RS30-1602O6O6SDAP
RSE4003-B
RT424024
RT424730
RTBM100X90
RTBM50X90
RTE24730
RVIT-4150
RXM2AB1BD
RXM2AB2P7
S18-2VPDS-2M
S18-2VPFF100-2M
S310+-403-H3BCDC
S3-WD-3A-545A4BN
S8FS-C15024
S8VK-C06024
S8VS-06024
SA2202
 

*Chúng tôi - Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp NEMICON trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD
Address: 88/9/2 Đường TL 40 - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh.
Hotline + Zalo: 0932600412 (Ms. Châu)
Skype: live: hoahpq
Email: hoangphuquy.hcm@gmail.com   or: ketoan.hpqtech@gmail.com

==> Xem thêm :::::>

 

 


 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0932 600 412