Cảm biến Leuze | Cảm biến vị trí Leuze

Công Ty Hoàng Phú Quý là cung cấp Cảm biến quang Leuze Việt Nam . Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm cảm biến Leuze chính hãng giá cạnh tranh.

Cảm biến Leuze | Cảm biến vị trí Leuze

  • Mã SP:50107869-13 IVBR/2-5-35-03-S8
  • Giá bán:Liên hệ

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý chuyên cung cấp Cảm biến Leuze chính hãng tại Việt Nam.

*Giới thiệu về Leuze :

Leuze được thành lập tại Owen/Teck ở miền Nam nước Đức – trụ sở chính của công ty. Ngày nay, có hơn 1400 Nhân viên cảm biến trên khắp thế giới. Leuze là một chuyên gia cảm biến quốc tế về công nghệ tự động hóa. Với sự tò mò và quyết tâm, chúng tôi – những Người cảm biến – đã đi tiên phong cho những đổi mới và những cột mốc công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp từ hơn 60 năm nay. Sự thành công của khách hàng là động lực thúc đẩy chúng tôi.

Dòng sản phẩm công nghệ cao của chúng tôi bao gồm một số cảm biến khác nhau cho lĩnh vực công nghệ tự động hóa. Trong số này có các cảm biến chuyển mạch và đo lường, hệ thống nhận dạng và các giải pháp xử lý hình ảnh và truyền dữ liệu. Với tư cách là Chuyên gia về an toàn, chúng tôi cũng tập trung vào các bộ phận, dịch vụ và giải pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA Leuze - Cảm biến quang Leuze:

  • Cảm biến quang
  • Cảm biến đo lường
  • Cảm biến an toàn
  • Cảm biến nhận biết
  • Công nghệ mạng và kết nối
  • Truyền dữ liệu quang

Các dòng model chính chúng tôi chuyên cung cấp Cảm biến LTN:

50020358 IPRK 92/4 S.1 50114214 IS 244PP/44-40N-TB.4 50107988-11 IVBR/2-100-2300-01-S8
50023962 IPRK 92/4,6000 50113210 IS 255MP/2NO-1E5 50107986-12 IVBR/2-100-2300-02,4000
50014199 IPRK 92/4.8 S 50113209 IS 255MP/4NO-1E5 50107988-12 IVBR/2-100-2300-02-S8
50030257 IPRK 95/4.8 L.2 50117200 IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3 50107986-13 IVBR/2-100-2300-03,4000
50022680 IPRK 95/44 L.2 50113208 IS 288MP/2NO-1E5 50107988-13 IVBR/2-100-2300-03-S8
50102613 IPRK 95/44 L.21 50113783 IS 288MP/4NC-2E0 50107990-10 IVBR/2-100-2700-00,4000
50022681 IPRK 95/44 L.3 50112885 IS 288MP/4NO-1E5 50107992-10 IVBR/2-100-2700-00-S8
50034512 IPRK 95/44 L.5 50112886 IS 288MP/4NO-1E5-S8.3 50107990-11 IVBR/2-100-2700-01,4000
50019281 IRK 92/4-400 L 50112887 IS 288MP/4NO-2E0 50107992-11 IVBR/2-100-2700-01-S8
50013058 IRK 92/4-400 S 50112888 IS 288MP/4NO-2E0-S8.3 50107990-12 IVBR/2-100-2700-02,4000
50025611 IRK 95/44-250 L 50112889 IS 288MP/4NO-3E0 50107992-12 IVBR/2-100-2700-02-S8
50025612 IRKR 95/44-250 L 50112890 IS 288MP/4NO-3E0-S8.3 50107990-13 IVBR/2-100-2700-03,4000
50038790 IRTR 8/A-800-S12 50111438 ISS 206MP/4NO-2E0-S8.3 50107992-13 IVBR/2-100-2700-03-S8
50113478 IS 204MP/4NO-1E5 50118369 ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3 50107993-10 IVBR/2-100-3100-00,4000
50113213 IS 205MM/4NO-1E5 50117201 ISS 208MM/4NO-2E0-S8.3 50107994-10 IVBR/2-100-3100-00-S8
50113212 IS 205MM/4NO-1E5-S8.3 50114490 ISS 208MM/4NO-2N5-S8.3 50107993-11 IVBR/2-100-3100-01,4000
50111437 IS 206MP/4NO-2E0 50109687 ISS 212MM/2NO-4E0-S12 50107994-11 IVBR/2-100-3100-01-S8
50109686 IS 206MP/4NO-3E0 50112209 ISS 212MM/2NO-4N0 50107993-12 IVBR/2-100-3100-02,4000
50113207 IS 208MM/2NC-1E5 50109688 ISS 212MM/2NO-6E0-S12 50107994-12 IVBR/2-100-3100-02-S8
50109642 IS 208MM/2NO-1E5 50109676 ISS 212MM/4NC-4E0-S12 50107993-13 IVBR/2-100-3100-03,4000
50109655 IS 208MM/2NO-2E0 50109680 ISS 212MM/4NO-10N-S12 50107994-13 IVBR/2-100-3100-03-S8
50109656 IS 208MM/2NO-2E0-S8.3 50109684 ISS 212MM/4NO-4E0 50107969-10 IVBR/2-100-700-00,4000
50109649 IS 208MM/2NO-2N5 50109685 ISS 212MM/4NO-4E0-S12 50107970-10 IVBR/2-100-700-00-S8
50109661 IS 208MM/2NO-4N0 50111963 ISS 212MM/4NO-4N0-S12 50107969-11 IVBR/2-100-700-01,4000
50109662 IS 208MM/2NO-4N0-S8.3 50109679 ISS 212MM/4NO-6E0-S12 50107970-11 IVBR/2-100-700-01-S8
50112444 IS 208MM/4NC-1E5 50109708 ISS 218MM/2NO-12E-S12 50107969-12 IVBR/2-100-700-02,4000
50113211 IS 208MM/4NC-2E0 50109703 ISS 218MM/2NO-8E0-S12 50107970-12 IVBR/2-100-700-02-S8
50109654 IS 208MM/4NC-2E0-S8.3 50120273 ISS 218MM/4NC-12E-S12 50107969-13 IVBR/2-100-700-03,4000
50109660 IS 208MM/4NC-4N0-S8.3 50109707 ISS 218MM/4NO-12E-S12 50107970-13 IVBR/2-100-700-03-S8
50109639 IS 208MM/4NO-1E5 50109710 ISS 218MM/4NO-20N-S12 50107892-10 IVBR/2-12.5-188-00,4000
50109641 IS 208MM/4NO-1E5-S12 50112915 ISS 218MM/4NO-5E0 50107893-10 IVBR/2-12.5-188-00-S8
50109640 IS 208MM/4NO-1E5-S8.3 50112293 ISS 218MM/4NO-5E0-S12 50107892-11 IVBR/2-12.5-188-01,4000
50109652 IS 208MM/4NO-2E0 50111743 ISS 218MM/4NO-8E0-S12 50107893-11 IVBR/2-12.5-188-01-S8
50114051 IS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3 50114215 ISS 244PP/22-20E-S12 50107892-12 IVBR/2-12.5-188-02,4000
50109653 IS 208MM/4NO-2E0-S8.3 50114216 ISS 244PP/22-40N-S12 50107893-12 IVBR/2-12.5-188-02-S8
50109645 IS 208MM/4NO-2N5 50114217 ISS 244PP/44-20E-S12 50107892-13 IVBR/2-12.5-188-03,4000
50109647 IS 208MM/4NO-2N5-S12 50114218 ISS 244PP/44-40N-S12 50107893-13 IVBR/2-12.5-188-03-S8
50109646 IS 208MM/4NO-2N5-S8.3 50116864 IT 1300g-2 50107894-10 IVBR/2-12.5-288-00,4000
50109658 IS 208MM/4NO-4N0 50114504 IT 1900g ER-2 50107898-10 IVBR/2-12.5-288-00-S8
50109659 IS 208MM/4NO-4N0-S8.3 50114507 IT 1900g HD-2 50107894-11 IVBR/2-12.5-288-01,4000
50109738 IS 212FM/4NO.5F-10N-S12 50114509 IT 1900g SR-2 50107898-11 IVBR/2-12.5-288-01-S8
50109736 IS 212FM/4NO.5F-6E0-S12 50114511 IT 1902g ER-2 50107894-12 IVBR/2-12.5-288-02,4000
50117127 IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12 50114513 IT 1902g HD-2 50107898-12 IVBR/2-12.5-288-02-S8
50114380 IS 212MM/2NC-4E0 50114515 IT 1902g SR-2 50107894-13 IVBR/2-12.5-288-03,4000
50109677 IS 212MM/2NC-4E0-S12 50106238 IT 3800 i SR030E 50107898-13 IVBR/2-12.5-288-03-S8
50121012 IS 212MM/2NC-4N0-S12 50106240 IT 3800 i SR050E 50107899-10 IVBR/2-12.5-388-00,4000
50111952 IS 212MM/2NO-10N 50106242 IT 3820 SR0C0BE 50107900-10 IVBR/2-12.5-388-00-S8
50109666 IS 212MM/2NO-2E0 50110471 IT 3820i SRE 50107899-11 IVBR/2-12.5-388-01,4000
50109675 IS 212MM/2NO-4E0 50107972-10 IVBR/2-100-1100-00,4000 50107900-11 IVBR/2-12.5-388-01-S8
50109670 IS 212MM/2NO-4N0 50107974-10 IVBR/2-100-1100-00-S8 50107899-12 IVBR/2-12.5-388-02,4000
50109682 IS 212MM/2NO-6E0 50107972-11 IVBR/2-100-1100-01,4000 50107900-12 IVBR/2-12.5-388-02-S8
50112806 IS 212MM/2NO-8N0 50107974-11 IVBR/2-100-1100-01-S8 50107899-13 IVBR/2-12.5-388-03,4000
50120274 IS 212MM/2NO-8N0-S12 50107972-12 IVBR/2-100-1100-02,4000 50107900-13 IVBR/2-12.5-388-03-S8
50114052 IS 212MM/4NC-10N-S12 50107974-12 IVBR/2-100-1100-02-S8 50107901-10 IVBR/2-12.5-488-00,4000
50111870 IS 212MM/4NC-2E0-S12 50107972-13 IVBR/2-100-1100-03,4000 50107902-10 IVBR/2-12.5-488-00-S8
50109674 IS 212MM/4NC-4E0-S12 50107974-13 IVBR/2-100-1100-03-S8 50107901-11 IVBR/2-12.5-488-01,4000
50112914 IS 212MM/4NC-4N0-S12 50107975-10 IVBR/2-100-1500-00,4000 50107902-11 IVBR/2-12.5-488-01-S8
50109689 IS 212MM/4NO-10N 50107976-10 IVBR/2-100-1500-00-S8 50107901-12 IVBR/2-12.5-488-02,4000
50109664 IS 212MM/4NO-2E0 50107975-11 IVBR/2-100-1500-01,4000 50107902-12 IVBR/2-12.5-488-02-S8
50109665 IS 212MM/4NO-2E0-S12 50107976-11 IVBR/2-100-1500-01-S8 50107901-13 IVBR/2-12.5-488-03,4000
50109672 IS 212MM/4NO-4E0 50107975-12 IVBR/2-100-1500-02,4000 50107902-13 IVBR/2-12.5-488-03-S8
50109673 IS 212MM/4NO-4E0-S12 50107976-12 IVBR/2-100-1500-02-S8 50107904-10 IVBR/2-12.5-588-00,4000
50109668 IS 212MM/4NO-4N0 50107975-13 IVBR/2-100-1500-03,4000 50107905-10 IVBR/2-12.5-588-00-S8
50109669 IS 212MM/4NO-4N0-S12 50107976-13 IVBR/2-100-1500-03-S8 50107904-11 IVBR/2-12.5-588-01,4000
50109678 IS 212MM/4NO-6E0 50107977-10 IVBR/2-100-1900-00,4000 50107905-11 IVBR/2-12.5-588-01-S8
50112807 IS 212MM/4NO-8N0 50107985-10 IVBR/2-100-1900-00-S8 50107904-12 IVBR/2-12.5-588-02,4000
50112808 IS 212MM/4NO-8N0-S12 50107977-11 IVBR/2-100-1900-01,4000 50107905-12 IVBR/2-12.5-588-02-S8
50114427 IS 218 MM/4NO-12E-S12 50107985-11 IVBR/2-100-1900-01-S8 50107957-11 IVBR/2-50-1550-01-S8
50109732 IS 218FM/4NO.5F-10E-S12 50107977-12 IVBR/2-100-1900-02,4000 50107956-12 IVBR/2-50-1550-02,4000
50109734 IS 218FM/4NO.5F-20N-S12 50107985-12 IVBR/2-100-1900-02-S8 50107957-12 IVBR/2-50-1550-02-S8
50117128 IS 218FM/4NO.5W-10E-S12 50107977-13 IVBR/2-100-1900-03,4000 50107956-13 IVBR/2-50-1550-03,4000
50111954 IS 218MM/2NO-12E 50107985-13 IVBR/2-100-1900-03-S8 50107957-13 IVBR/2-50-1550-03-S8
50111953 IS 218MM/2NO-20N 50107986-10 IVBR/2-100-2300-00,4000 50107958-10 IVBR/2-50-1950-00,4000
50109694 IS 218MM/2NO-5E0 50107988-10 IVBR/2-100-2300-00-S8 50107857-10 IVBR/2-50-1950-00-S8
50112104 IS 218MM/2NO-8E0 50107986-11 IVBR/2-100-2300-01,4000 50107958-11 IVBR/2-50-1950-01,4000
50107939-11 IVBR/2-50-350-01-S8 50107961-10 IVBR/2-50-2750-00,4000 50107857-11 IVBR/2-50-1950-01-S8
50107938-12 IVBR/2-50-350-02,4000 50107964-10 IVBR/2-50-2750-00-S8 50107958-12 IVBR/2-50-1950-02,4000
50107939-12 IVBR/2-50-350-02-S8 50107961-11 IVBR/2-50-2750-01,4000 50107857-12 IVBR/2-50-1950-02-S8
50107938-13 IVBR/2-50-350-03,4000 50107964-11 IVBR/2-50-2750-01-S8 50107958-13 IVBR/2-50-1950-03,4000
50107939-13 IVBR/2-50-350-03-S8 50107961-12 IVBR/2-50-2750-02,4000 50107857-13 IVBR/2-50-1950-03-S8
50107940-10 IVBR/2-50-750-00,4000 50107965-12 IVBR/2-50-3150-02,4000 50107959-10 IVBR/2-50-2350-00,4000
 
*Chúng tôi - Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp Cảm biến Leuze trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.
Bảo hành Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm.

:::::::: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :::::::::
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ
Hotline + Zalo:   0932 600 412 (Ms. Châu)
Skype: live:hoahpq
Email 1: hoangphuquy.hcm@gmail.com
Email 2: ketoan.hpqtech@gmail.com
Email 3: hoa@hpqtech.com

==> Xem thêm...

==> Xem thêm...


 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0932 600 412