Vickers piston pumps | Nhà cung cấp động cơ Vickers

Hoàng Phú Quý là nhà cung cấp Động cơ Vickers - Vickers piston pumps tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng Vickers giá cạnh tranh nhất.

Vickers piston pumps |  Nhà cung cấp động cơ Vickers

  • Mã SP:PVB6ARS20CA11
  • Giá bán:Liên hệ

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý cung cấp Động cơ Vickers - Vickers piston pumps

*Giới thiệu về Động cơ VickersVickers piston pumps

Vickers®, một trong những tên tuổi có kinh nghiệm và uy tín nhất trong lĩnh vực thủy lực, đã trở thành một phần của Eaton vào năm 1999. Nhà cung cấp toàn diện các thành phần và hệ thống điều khiển chuyển động và điện, máy bơm cánh gạt và piston Vickers, van, bộ điều khiển điện thủy lực, xi lanh và các sản phẩm lọc được tìm thấy trong các ứng dụng công nghiệp, di động, hàng không, hàng hải và quốc phòng trên toàn thế giới.

Các hệ thống và van công nghiệp của Eaton được thiết kế để cung cấp hiệu suất đáng tin cậy liên tục trong các điều kiện vận hành khắt khe và khắt khe nhất. Van công nghiệp Eaton đang hoạt động trên khắp thế giới mang lại hiệu suất bền bỉ, đáng tin cậy trên toàn bộ các ứng dụng công nghiệp.

*Một trong những trọng tâm chính của chúng tôi – Động cơ Vickers - Vickers piston pumps:

- Bơm hút cuối

- Máy bơm trong dòng

- Máy bơm đa tầng

- Bơm ngoại vi

- Máy bơm khử nước chìm

- Máy bơm trục đứng

*Model sản phẩm:

VickersEaton02-348914 PVQ40AL05AA10A2100000100100CD0A
Vickers Eaton02-348855 PVQ40AL05AA10B211100A100100CD0A
Vickers Eaton02-348897 PVQ40AL05AA10B2111000100100CD0A
Vickers Eaton02-466067 PVQ40AL05AA10C2100000100100CD0A
Vickers Eaton02-341965 PVE19AR02AC10A21000001AA1APCD0A
VickersEaton02-348492 PVQ40AR02AC10B211100A1AA100CD0A
Vickers Eaton02-347679 PVQ40AR08AC10C21000001AA100CD0A
Vickers Eaton02-341964 PVE19AR02AA10A21000001AA1APCD0A
Vickers Eaton02-348684 PVQ40AR02AA10B211100A1AA100CD0A
Vickers Eaton02-348861 PVQ40AR02AA10C21000001AA100CD0A
VickersEaton02-348766 PVQ40AR02AA10D01000001AA100CD0A
Vickers Eaton02-348819 PVQ40AR02AA30D01000001AA100CD0A
Vickers Eaton02-348809 PVQ40AR02AA10A07000001AA100CD0A
Vickers Eaton02-348662 PVE19AR05AA10A21000001AA1APCD0A
Vickers Eaton02-348913 PVQ40AR05AA10B211100A1AA100CD0A
Vickers Eaton02-466116 PVQ40AR05AA10D21000001AA100CD0A
Vickers Eaton02-466284 PVQ45AR05AA10A07000001AA100CD0A

Bơm thủy lực Vickers 35V35A1C22R
Van thủy lực Vickers DG4V-3S-2A-M-U-D5-6
Van thủy lực Vickers DG4V-5-6C-M-U-C6-20
Van thủy lực Vickers DG4V-5-2A-M-U-C6-20
Van thủy lực Vickers DG4V-5-2C-M-U-C6-20
Van thủy lực Vickers DG4V-3S-0B-M-U-H5-6
Van thủy lực Vickers DG4V-3S-2A-M-U-H5 6
Van thủy lực Vickers DG4V-5-6CJ-M-U-H6-2

Van thủy lực Vickers DG4V-5-2CJ-M-U-H6-2
Van thủy lực Vickers DG4V-5-2AJ-M-U-H6-2

VICKERS DG4V-3 2A MU B6.60 110-120V

Nhà cung cấp  Vickers piston pumps

849940-CBL V2010F 1F13B6T 11CB 6F 1 2L 850396-AA V20201F9B6B1AA30 859209 DG4V 3 2BL M U A6 60
849940-CC V2010F 1F13B6T 11CC 6F 1 2 850397-AA V2020 1F9B9B 1AA 30 859210 DG4V 3 2B M U H7 60
849997-AA V2010 1F7B2B 1AA 12 850502-DC V2020P 1F11S8T 11DC 4H 3 0 859211 DG4V 3 2AL M U H7 60
849997-CC V2010 1F7B2B 1CC 12 850784-R VTM42 40 65 20 MER1 14 859212 DG4V 3 2C M U G7 60
849999-AA V2010 1F7B5B 1AA 12 853598 FCG 02 2300 50 859213 DG4V 3 2C VM U H7 60
849999-CC V2010 1F7B5B 1CC 12 853599 FG 02 2300 50 859214 DG4V 3 33C M U H7 60
850001-AA V20101F8B2B1AA 12 855393 SM4 40(40) 151-80/40-10 859215 DG4V 3 52C M U G7 6
850002-AA V2010 1F8B3B 1AA 12 855980 SM4 20(20)76 20/200 10 859218 DG4V 3 33C M U A6 60
850003-AA V2010 1F8B4B 1AA 12 855983 SM4 40 (40) 151-20-200-1 0 859219 DG4V 3 33C M U B6 60
850003-CC V2010 1F8B4B 1CC 12 858995 SEAL KIT FOR DG4V 3 60 D IN 859220 DG4V 3 3C M U C6 60
850004-AA V2010 1F8B5B1 AA1 858996 SEAL KIT FOR DG4V 3 60 F LYING 859255 DG21V 3 2AL 2 60
850004-CC V2010 1F8B5B 1CC 12 859049 SEAL KIT FOR DG4V 3 S+/X + 60 859256 DG4V 3 7C M U C6 60
850005-AA V2010 1F9B2B 1AA 12 859062 DG4V 5 2CJ M U EJ6 20 859257 DG4V 3 6C M FJ B6 60
850005-AAL V20101F9B2B1AA12L 859066 DG4V 5 31BJ VM U H6 20 859273 KDG4V 5 2C50N Z VM U H7 30

850011-AA V2010 1F13B3B 1AA 12 859173 DG4V 3 2C M U ED6 60 859488 DG4V 3 6N M U C6 60
850011-AD V20101F13B3B1AD12 859175 DG4V 3 2C M U C6 60 859490 DG4V 3 6N M U A6 60
850011-CC V2010 1F13B3B 1CC 12 859176 DG4V 3 6C M U B6 60 859542 CG5V 6FW D M U H7 11
850012-AA V2010 1F13B5B 1AA 12 859177 DG4V 3 6C M U A6 60 859543 CG5V 6GW D M U C6 11
850012-CC V2010 1F13B5B 1CC 12 859179 DG4V 3 6C M U ED6 60 859544 CG5V 6GW D M U H7 11
850012-DD V2010 1F13B5B 1DD 12 859180 DG4V 3 6C M U C6 60 859545 CG5V 6CW D M U A6 11
850030-AA V2010 1F7S3S 1AA12 859181 DG4V 3 2N M U B6 60 859546 CG5V 6BW D M U A6 11
850044-BB V2010 1F8S2S 1BB12 859183 DG4V 3 6C VM U H7 60 859547 CG5V 6CW D M U H7 11
850224 BODY - DOUBLE VANE PUMP 859184 DG4V 3 7C M U H7 60 859548 CG5V 6FW D M U A6 11
850329-AA V2020 1F11B11B 1AA 30 859188 DG4V 3 2A VM U H7 60 859549 CG5V 6GW D VMU H7 11
850329-AB V2020 1F11B11B 1AB 30 859189 DG4V 3 2A M U G7 60 859550 CG5V 6GW D M U A6 11
850329-CC V2020 1F11B11B 1CC 30 859190 DG4V 3 2AL M U A6 60 859551 CG5V 6CW D M U C6 11
850330-AA V20201F11B6B1AA30 859191 DG4V 3 2AL M U C6 60 859552 CG5V 6FW D M U C6 11
850331-AA V2020 1F11B8B 1AA 30 859192 DG4V 3 0B M U C6 60 859553 CG5V 8GW D M U H7 11
850331-CC V2020 1F11B8B 1CC 30 859193 DG4V 3 0C M U B6 60 859554 CG5V 8CW D M U H7 11
850357-AA V2020 1F13B11B 1AA 30 859195 DG4V 3 0B M U A6 60 859555 CG5V 8CW D M U A6 11
850357-BB V2020 1F13B11B 1BB 30 859196 DG4V 3 0B M U B6 60 859556 CG5V 8FW D M U A6 11
850357-CC V2020 1F13B11B 1CC 30 859197 DG4V 3 0C M U A6 60 859557 CG5V 8FW D M U H7 11
850358-AA V2020 1F13B6B 1AA 30 859198 DG4V 3 0C M U C6 60 859558 CG5V 8CW D M U C6 11
850359-AA V2020 1F13B9B 1AA30 859200 DG4V 3 0A M U A6 60 859559 CG5V 8BW D M U A6 11
850359-CC V2020 1F13B9B 1CC 30 859201 DG4V 3 0A M U C6 60 859560 CG5V 8FW D M U C6 11
850372-AA V2020 1F7B7B 1AA 30 859202 DG4V 3 22A M U A6 60 859562 CG5V 8GW D M U A6 11
850372-CC V2020 1F7B7B 1CC 30 859203 DG4V 3 24A M U A6 60 859564 CG5V 8BW D M U H7 11
850380-CC V20201F8B7B11CC30 859204 DG4V 3 2B M U G7 60 859565 CG5V 8CW D M U B6 11
850381-AA V2020 1F8B8B 1AA 30 859205 DG4V 3 26AL M U H7 60 859570 ECT5 06F 0B M U H7 21TB
850381-CC V2020 1F8B8B 1CC 30 859206 DG4V 3 2B M U C6 60 859571 ECT5 06C 0B M U A6

*Chúng tôi - Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp Động cơ Vickers - Vickers piston pumps trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

* Bảo hành : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm.

:::::::: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :::::::::
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ
Hotline + Zalo: 0932 600 412 (Ms. Châu)
Skype: live:hoahpq
Email 1: hoa@hpqtech.com
Email 2: ketoan.hpqtech@gmail.com

==> Xem thêm... 

==> Xem thêm...


 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0932 600 412